Služby

Okrem štandardnej zubnej praxe poskytujeme:
  • Certifikovanú stomato-chirurgickú starostlivosť pre všetkých pacientov hradenú zdravotnými poisťovňami. Garant má 17 ročnú prax konziliára pre stomatochirurgiu a stomatológiu FNsP Žilina.
  • Komplexnú starostlivosť pre rizikových pacientov hradenú ZP (riziková gravidita, antikoagulačná liečba, onkologickí, dializovaný pacienti a pod.
Pacient si dopláca ak požaduje :
  • ošetrenie mimo ordinačných hodín
  • RTG vyšetrenie, prednostné ošetrenie
  • nadštandardnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť
  • dentálna hygienu - ITOP systém starostlivosti o zuby
  • komplexnú radiodiagnostiku /panoramatické RTG
  • intraorálne RTG vyšetrenie
  • starostlivosť o rizikových pacientov (pacienti s ťažkým zdravotným handicapom)
  • ošetrovanie v analgosedácií, prácu s koferdamom a zväčšovacími okuliarmi
Ošetrujeme pacientov všetkých vekových kategórií so snahou byť rodinným lekárom.

U nás ste v dobrých rukách....