Pokyny pre fyzické osoby konajúce za prevádzkovateľa – kamerový systém