Pokyny pre fyzické osoby konajúce za prevádzkovateľa – recepty, poukazy, zdravotné údaje